PRAKLÍČE

Jsme klienti sociálního a lůžkového centra Chrudim. Zpívat nás baví a těší.
Naše hymna je Ta naše písnička česká.